Proces

Voordat de bouw van de Vrije School in Assen van start kon gaan, was er al een heel proces aan vooraf gegaan. Insteek van dit proces was de wens naar een gebouw waarin kinderen en hun begeleiders optimaal kunnen functioneren.
Uiteindelijk kwam er een ontwerp voor een gebouw waarbinnen een school, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf hun plek vonden.
In 2002 werd ons bedrijf aan het bouwteam toegevoegd, waarna in 2003 de bouw van start ging.
 

Van bouwwens tot ingebruikname

"We hebben een bouwwens, maar hoe gaan we die handen en voeten geven?
We moeten onze visie gaan vertalen in concrete vragen.
We willen kinderen begeleiden naar zelfstandigheid.
Dat betekent dat ze zelfstandig moeten kunnen werken (activiteit).
Daarom moet er een werkplek komen. Die werkplek moet minimaal zo groot zijn
(ruimte-eis voor deze activiteit)."
 

Dit citaat komt uit de publicatie die is uitgegeven na realisatie van de nieuwbouw. In deze publicatie wordt het hele bouwproces beschreven, van het allereerste idee (we hebben een bouwwens) tot de ingebruikname.

"We zijn over. Nu blijken er dingen die niet waren te voorzien.
Er was besloten de schoenen aan te houden. We vinden het toch prettiger om ze uit te doen. Dat is wel 243 paar schoenen en 243 paar sloffen...
En verder hebben we ontdekt dat de hekjes in de hal eigenlijk ook heel leuk zijn om je sommen omheen te lopen..."
 
Heeft u belangstelling voor deze publicatie? Neem dan even contact met ons op.
 

 


  

"Als we trouw zijn aan de menselijke maat dan bouwen we duurzaam"

- hoe kunnen we zoveel mogelijk gebruik maken van het daglicht?
- van een gebouw verwachten we een goed klimaat. Maar wat is dat, een goed klimaat?
 
Meer lezen over de duurzame elementen in deze school?
Klik dan hier