voorwaarden winteraannemer

Voor de actie van de NVBU Winteraannemer gelden de volgende voorwaarden:
 
> De premie voor de klant bedraagt 25,00 per man, per dag, met een maximumbedrag van
   3.000,00 per klus;
> De campagne loopt van 19 november 2012 tot en met 22 maart 2013;
> Deze actie geldt niet voor lopende projecten en contracten;
> Deze actie is alleen van toepassing op binnenwerk;
> De premie a 25,00 is alleen van toepassing op eigen timmerlieden en leerlingen van
   samenwerkingsverbanden. Onderaannemers vallen buiten de regeling;
> De regeling is alleen bestemd voor particuliere opdrachtgevers, zoals daar zijn de
   consument,  Vereniging van Eigenaren en daarmee vergelijkbare samenwerkings
   verbanden die rechtstreeks opdracht verlenen aan de deelnemende aannemer;
> Om voor de premie in aanmerking te kunnen komen dient de omvang van de opdracht
   tenminste 2 mandagen te bedragen;
> Planning en start werkzaamheden uitsluitend in overleg met de opdrachtgever.
 
 
SLIMME ZET! DE WINTERAANNEMER IN HUIS.
 
Meer info? Neem contact met ons op: 0592-291402