Privacyverklaring

In het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stellen wij u hierbij op de hoogte van de gegevens die bij ons van u, als klant, bekend zijn, waarom we deze gegevens nodig zijn en wat we met deze gegevens doen ten tijde van de offerte, van de eventuele opdracht en daarna.

Op het moment dat u contact met ons bedrijf zoekt voor het laten opstellen van bv een offerte of voor het direct laten uitvoeren van werkzaamheden, zijn wij bepaalde gegevens van u nodig.

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres zijn nodig voor de calculatie en uitvoering en zijn bekend bij de projectleider van ons bedrijf.

Naam, adres en woonplaats zijn nodig voor de levering van materiaal en eventuele werkzaamheden door onderaannemers. Deze gegevens zijn dan ook bekend bij de leveranciers en bij de onderaannemers.

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en evt. codes van alarmeringssystemen o.i.d. zijn nodig voor de uitvoering van het werk en derhalve bekend bij de projectleider en de betreffende medewerkers van ons bedrijf.

Tekeningen en foto's van de situatie zijn nodig voor de calculatie en de uitvoering van het werk. Deze zaken zijn inzichtelijk bij onze projectleider, de betreffende medewerkers van ons bedrijf en eventuele onderaannemers.

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres zijn ook nodig voor de financiële administratie en derhalve bekend bij de administratieafdeling van ons bedrijf.

Veel van bovenstaande gegevens staan bij ons bedrijf in een computersysteem. Dit is een gesloten bedrijfssysteem, alleen toegankelijk voor de directe medewerkers middels een gebruikersnaam, wachtwoord en inlogcode voor het project- en administratiesysteem. Als blijkt dat de uitgebrachte offerte niet leidt tot een daadwerkelijke opdracht dan bewaren wij de gegevens nog 6 maanden, tenzij door u anders aangegeven. (zie laatste alinea)Als de uitgebrachte offerte leidt tot opdracht dan worden na uitvoering van de werkzaamheden alle documenten gearchiveerd en bewaard in ons (afgesloten) archief.

Alle genoemde zaken hebben een gerechtvaardigd belang. Zonder deze gegevens kunnen wij voor u geen offerte maken, werkzaamheden uitvoeren en voldoen aan de garantietermijnen. Hiermee verzekeren wij u dat wij zorgvuldig omgaan met alle gegevens die u aan ons verstrekt. Middels een document naar onze medewerkers hebben wij ook hun zorgvuldigheid geborgd.

Bij een eventueel datalek zal er vanuit het bedrijf direct actie worden ondernomen zodat schade, voortvloeiende uit het datalek, voorkomen of beperkt kan worden. Vanuit de wet AVG heeft iedereen recht op informatie, op inzage, correctie en verwijdering. Daartoe kunt u contact opnemen met:

Dhr. G. Geerts of Mevr. P.L. Geerts-Mesken  T 0592-291402  of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.